Adventní koncerty České televize

 

Sbírka pro ještě hezčí advent

Adventní koncerty jsou často jedinou příležitostí, jak mohou ke své činnosti přitáhnout celospolečenskou pozornost i menší, ale v oblasti svého působení zcela nenahraditelné organizace. Tento rok byly pro sbírku vybrány skvělé projekty: organizace Portus Praha, Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny, neurorehabilitační centrum ERGO Aktiv a mobilní hospic Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj.

Každé z organizací bude věnován jeden z nadcházejících Adventních koncertů. A následně se mezi ně rovným dílem rozdělí celková částka, kterou dárci na sbírku přispějí.

Pokud se k dárcům připojíte, slibujeme Vám, že prožijete ještě hezčí advent.

Děkujeme.

 • 18. 12. 2018

  Poslední koncert pro hospic Strom života

  Poslední koncert pro hospic Strom života

  ČTVRTÝ ADVENTNÍ KONCERT bude věnován mobilnímu hospici ANDĚLÉ STROMU ŽIVOTA, který poskytuje zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám. Péči poskytují v Novém Jičíně, Rožnově pod Radhoštěm, Havířově, Přerově a ve Zlíně. Péče zahrnuje 24 hodinovou pohotovost lékaře a sester 7 dní v týdnu v domácím prostředí pacienta v dané oblasti. PENÍZE POUŽIJÍ na rozšíření výjezdních míst a umožní tak důstojný odchod ze života v domácím prostředí i lidem z dalších regionů.Strom života má úžasný záběr územní, od Zlínska až po slezské hranice, a také tematický, od malých dětí až po umírající seniory. Ze státního rozpočtu nemají ani korunu a poslání, které plní, je fascinující odvahou postavit proti faktu smrti kvalitu poznamenaného života.„ Říká PATRON organizace ROBERT ZÁRUBA.

   

  KDE kostel Cyrila a Metoděje v Karlíně KDY V neděli 23. 12. od 17:50. KDO V přímém přenosu vystoupí například Ivan Ženatý, Sbor Carmina Bohemica nebo Kühnův sbor. Celým koncertem Vás provede Ester Janečková a  Jan Potměšil.

 • 13. 12. 2018

  Třetí koncert pro neurorehabilitační cetrum ERGO aktiv

  Třetí koncert pro neurorehabilitační cetrum ERGO aktiv

  TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT bude věnován centru neurorehabilitace ERGO Aktiv, které poskytuje podporu lidem po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku. Pomáhají při návratu do aktivního života, zvýšení soběstačnosti, návratu do zaměstnání nebo jeho udržení a při řešení celkové nepříznivé sociální a životní situace. Náplň rehabilitace vytváří na míru klientovým potřebám. Kombinace ergoterapie, fyzioterapie, sociálně-pracovního poradenství, psychoterapie, logopedie je vytvářena pro každého klienta unikátně.

  PENÍZE POUŽIJÍ na zajištění rehabilitačního robotického vybavení, neboť to je nejúčinnějším způsobem následné rehabilitace.Na vlastní kůži jsem si vyzkoušela testy jemné motoriky a prohlédla si přístroje, které umí rozpohybovat  ruce i nohy. Čekalo mě  přátelské, neformální prostředí a setkání s lidmi, kteří s velkým osobním nasazením dělají svou práci.“ Říká PATRONKA této organizace STÁŇA LEKEŠOVÁ.

  KDE chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě KDY V neděli 16. 12. od 17:30. KDO V přímém přenosu vystoupí například zpěvačka Dáša Zázvůrková, Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená nebo Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Celým koncertem Vás provede Ester Janečková a  Jan Potměšil.

 • 5. 12. 2018

  Pomozte předčasně narozeným dětem a jejich rodinám

  Pomozte předčasně narozeným dětem a jejich rodinám

   

  DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT bude věnován NF PRO PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI A JEJICH RODINY, který pomáhá rodinám předčasně narozených dětí, které se ocitly v tíživé finanční a psychické situaci. Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem. Cílem je zmírnit finanční a psychickou zátěž spojenou s jejich odloučením v době hospitalizace předčasně narozeného miminka.

  PENÍZE POUŽIJÍ na zdravotnické pomůcky, rehabilitace, psychologickou pomoc rodičům apod. Jde o malou organizaci, která je transparentní a pomáhá konkrétním lidem. Rodičům a dětem, které čeká dlouhá a náročná cesta. A Nadační fond jim tu cestu pomáhá zpříjemnit a hlavně zvládnout.“ Říká PATRONKA nadace SVĚTLANA WITOWSKÁ.

  KDE Loreta KDY V neděli 9. 12. od 17:30. KDO V přímém přenosu vystoupí například Ondřej Ruml, Pavel Šporcl nebo České filharmonické kvarteto. Celým koncertem Vás provede Ester Janečková a  Jan Potměšil.

 • 30. 11. 2018

  První koncert pomůže organizaci Portus Praha

  První koncert pomůže organizaci Portus Praha

  PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT bude věnován neziskové organizaci PORTUS Praha, která pomáhá lidem s mentálním postižením, aby mohli důstojně bydlet, pracovat, rozvíjet se a svobodně žít spolu s ostatními život člověka. Napomáhají tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Prostřednictvím sociálních služeb (chráněná bydlení a sociálně terapeutické dílny) poskytují lidem s postižením potřebnou podporu k získávání, rozvoji a využívání jejich schopností a dovedností v běžném prostředí, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků.

  PENÍZE POUŽIJÍ na modernizaci sociálního podniku v Davli, který potřebuje zřídit stálou kavárnu a bistro, které umožní rozšířit nabídku pracovních míst pro lidi s handicapem. Dále potřebují modernizovat službu Sociálně terapeutické dílny Slapy takovým způsobem, aby více odpovídala potřebám inkluze. MARTIN ŘEZNÍČEK, patron organizace, říká:  „Společnost Portus je mi sympatická tím, že pomáhá vést důstojný život lidem, kteří ho dříve vést nemohli, a přitom se od většinové společnosti liší jen tím, že mají nějaké postižení, ne že spáchali zločin, za který by měli pykat.“

  KDE Břevnovský klášter KDY V neděli 2. 12. od 17:30. KDO V přímém přenosu vystoupí například Miroslav Žbirka, Kühnův dětský sbor či Epoque Quartet. Celým koncertem Vás provede Ester Janečková a  Jan Potměšil.

 • Dana Hybštová RNDr.
  500 Kč
 • Zdeněk Jakoubek
  25 000 Kč
 • Petra Maloušková
  500 Kč
 • Pellovi
  500 Kč
 • Eva Zvěřinová, Čejetice
  1 000 Kč
 • Eliška Rojtová
 • Lamačovi
  777 Kč
 • Marek D.
  800 Kč
 • MO Management Consulting
  2 000 Kč
 • Valouškovi
  500 Kč
 • Rodina Krpešova
  500 Kč
 • Toník, Anička, Praha
  500 Kč
 • Vackovi,Veltruby
  500 Kč
 • Markéta a Jiří Borský, Přehýšov
  5 000 Kč
 • Braunsbergerovi, Karlín
  1 000 Kč
 • Danielek a Lukášek Paluskovi, Stránka
  100 Kč
 • Grbinovi
  500 Kč
 • Týřlovi, Benatky
  1 000 Kč
 • Marek a Lešek Buchtovi
  2 020 Kč
 • Marek
  500 Kč
 • Zdeněk Kubiš
  111 Kč
 • Korandovi, Brno
  2 000 Kč
 • Baslarovi, Rýmařov
  250 Kč
 • Patrik Adéla Petr Zemkovi
 • Josef, Eva, Vincent, Štěpán
  200 Kč
 • Andělé Újezdsko, Kostelany
  1 000 Kč
 • Emanuel Fiřt
  500 Kč
 • Hanákovi, Kroměříž
  300 Kč
 • Petr Pfeifer
  1 000 Kč
 • Sklenovští M+B+A+H+T, Příbor
  1 000 Kč
 • Tvarůžkovi, Řetechov
  300 Kč
 • RODINA LUKŠOVA, HOLUBICE
  500 Kč
 • Evelína a Šimon
  1 000 Kč
 • Zháňalovi Svratouch
  500 Kč
 • Jana Mičkalová
  1 000 Kč
 • Marečkovi, Rožnov p.R.
  5 000 Kč
 • Čiči a Čiči Gajerovi
  200 Kč
 • Pavel, Radka, Vojtík, Dáda Kučírkovi, Muckov
  1 000 Kč
 • JANA z Krnova
  1 000 Kč
 • Dvořáčkovi, Hartmanice
  500 Kč
 • STEPANKA Usti nad Labem
  200 Kč
 • Rodina Juřicova a Mičkalova Starý Jičín
  300 Kč
 • Soukupovi, Přeštice
  500 Kč
 • Terezka a Taťák Bambu
  2 000 Kč
 • Petr a Blanka Gaiovi,Kozmice u Hlučína
  2 000 Kč
 • rodina Slabých, Brandýs nad Labem
  500 Kč
 • Lukáš Findeis a Lenka Vondráčková
  2 000 Kč
 • Pavel Špaček
  500 Kč
 • Alice a Jindra, Polička
  500 Kč
 • Hilšerovi, Blatec
  500 Kč
 • Karla Střílkova
  1 000 Kč
 • Anna Wantuloková
  200 Kč
 • Anička, Kubík, Lenča a Honza Zíkovi
  200 Kč
 • Stanislav Novák, Daleké Dušníky
  500 Kč
 • Dana a Petr, Straškov
  1 000 Kč
 • Adéla, Praha
  1 000 Kč
 • Věra a Stanislav Tvrdoňovi
  1 010 Kč
 • Michal Sabó
  400 Kč
 • Poláčkovi, Laboutkovi
  500 Kč
 • Lidmila Housková
  500 Kč
 • Saibertovi, Říčany
  1 000 Kč
 • V. Svoboda
  300 Kč
 • Jaroslav Rosa
  100 Kč
 • Pavlátovi Střítež n/Bečvou
  1 000 Kč
 • Dana, Dan a Nikolka Markalousovi
  1 000 Kč
 • Dovrtělovi, Budišov nad Budišovkou
  500 Kč
 • Tomáš Reška a zákazníci Tvoje Dobroty Bučovice
  2 500 Kč
 • Škarydkovi, Vyškov
  500 Kč
 • Květa Dušková, Dolní Sytová
  1 000 Kč
 • zaměstnanci Zemaxu Šitbořice
  5 000 Kč
 • Dan a Jarka Strupplovi
  3 000 Kč
 • Mateřská škola Mistřice
  1 500 Kč
 • Pavel Veverka
  1 000 Kč
 • Babička a Lukášek z Bylnice
  200 Kč
 • parta seniorů z Veselí nad Lužnicí
  300 Kč
 • Doležalovi
  1 000 Kč
 • Karel, Milada, Sima, Kája Zahořany
  1 000 Kč
 • Zaměstnanci RATHGEBERu
  11 000 Kč
 • Švambergovi
  1 000 Kč
 • Ludmila Vobořilová
  1 000 Kč
 • Jakub Skalník
  500 Kč
 • Hanka a Martin, Pohořelice
 • Marie Bechná
  300 Kč
 • Ondra a Johanka Zapletalovi, Polešovice
  200 Kč
 • Romana Hronová
  300 Kč
 • Pařízkovi, Praha - Dolní Počernice
  1 000 Kč
 • Rodina Houškova Plzeň
  500 Kč
 • Nehybovi, Vranov
  500 Kč
 • Adámek + Anetka + Jenda, Hodonín
  300 Kč
 • Adam,Jakub, Eliška Koneční, Jaroměřice
  100 Kč
 • Ivana a Jakub S., Karlovy Vary
  1 000 Kč
 • Ester Franclová, Praha 5
  500 Kč
 • Ilona a Ladislav Maliňákovi
  500 Kč
 • David Podlipný
  500 Kč
 • Danielek a Lukášek Paluskovi, Stránka
  100 Kč
 • Evžen Englberth, Viktoria Charapenka
  2 000 Kč
 • Holinkovi Vsetín
  500 Kč
 • Petrzilkovi
  1 000 Kč
 • Hana Šrámková
  1 000 Kč
 • Rodina Štíbrova
  500 Kč
 • Anna a Vítězslav Steuerovi z Jezdkovic u Opavy
  1 000 Kč
 • Bambuchovi, Francova Lhota
  500 Kč
 • ZŠ a MŠ Hrabišín
  3 000 Kč
 • Renata Franková
  1 000 Kč
 • Rodina Záblacká , Velké Němčice
  1 000 Kč
 • Tom a Oli
  500 Kč
 • Filip Petroš
  100 Kč
 • Monsportovi Štramberk
  1 000 Kč
 • Kamila a Vašek
  2 000 Kč
 • Kamila,David Obergriesovi, Jílové
  1 011 Kč
 • PAVEL Z
  1 000 Kč
 • Zuzanka Durčáková, Krmelín
  2 000 Kč
 • Tadeáš Hromada
  300 Kč
 • Pavel Porochnavec
  500 Kč
 • Olga Myslivečková
  500 Kč
 • Maminka a tatínek Macků, České Budějovice
  500 Kč
 • Tomešovi, Lično
  500 Kč
 • Adélka, Kuba, Nicole, Šárka a Luděk, Nový Ples
  500 Kč
 • Milan Kysela, Vysoké Mýto
  2 000 Kč
 • Pája a Sofča
  300 Kč
 • Radek Pavelka
  300 Kč
 • manželé Machalovi, Izrael
  500 Kč
 • Adéla, Peťa a Josefinka Hrudňákovi
  500 Kč
 • Korandovi, Brno
  1 000 Kč
 • E+A+H Jedlickovi, Markgröningen
  2 500 Kč
 • Kubík, Ivana, Petr, Ostrov nad Oslavou
  500 Kč
 • Marie N., Ostrava-Poruba
  500 Kč
 • Ludvík Černoch, Veselá
  2 000 Kč
 • Jiří a Andrea Ručkovi, Raškovice
  1 000 Kč
 • Richterovi, Hnátnice
  2 000 Kč
 • Antonin Solfronk
  1 000 Kč
 • Majdicka, Hradec
  300 Kč
 • Korandovi, Brno
  1 000 Kč
 • Všetičkovi,Seč
  1 000 Kč
 • rodina Čížková, Dzbel
  3 000 Kč
 • Mezníkovi DK
  1 000 Kč
 • Fritschovi
  1 000 Kč
 • Toník a Vendík Jarošovi
  400 Kč
 • Jakub a Eva Kinštovi
  1 000 Kč
 • Štěpánek s rodiči
  500 Kč
 • Ludmila a Josef, Vysoké Pole
  1 000 Kč
 • Dominik K
 • třída 7.B - ZŠ Sokolská Třeboň
  1 176 Kč
Pro přidání komentáře se prosím přihlašte nebo registrujte

Česká televize

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ct-podporuje/

Čtyři koncerty, čtyři tváře, čtyři organizace.

Blíží se čas Vánoc a s ním i neodmyslitelně přípravy adventních koncertů České televize. Ta pomáhá již 28 let realizovat projekty neziskových organizací ve všech regionech České republiky. Jedná se tak o nejstarší charitativní sbírku České televize, která i letos z více jak 100 došlých žádostí vybrala čtyři, mezi které bude celkový výtěžek sbírky rozdělen.

Martin Řezníček, Světlana Witowská, Stáňa Lekešová nebo Robert Záruba. Zpravodajci a moderátoři, kteří se pro letošní rok zhostili role patronů vybraných organizací, kterým bude věnován vždy jeden ze čtyř koncertů. 

Letošní souboj o účast v Adventních koncertech vyhrála pražská organizace Portus, Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny, rehabilitační centrum ERGO Aktiv a domácí hospic Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj.

Samozřejmě i letošní sváteční atmosféru adventních koncertů umocní nádherné prostory Břevnovského kláštera, pražské Lorety, baziliky Petra a Pavla na Vyšehradě a karlínského kostela Cyrila a Metoděje. Kromě pestré nabídky interpretů, nebudou chybět ani Ester Janečková a Honza Potměšil, kteří Vás každým koncertem osobně provedou.

 

Poslat e-mailem

Vložit do stránky

Spojenectví není možné pro tuto Sbírku

Omlouváme, Spojenectví není možné pro tuto Sbírku, vyberte jinou sbírku pro vytvoření spojenectví, přejděte na stránku Spojenectví

Jak ještě mohu pomoci

 • 1.

  Sbírkovým spojenectvím

  Vzal vás některý projekt za srdce tolik, že s ním chcete spojit své jméno?
  Staňte se jeho spojencem! Seznamte s ním své přátele, udělejte mu kampaň podle vlastních představ!

  Chci se stát spojencem
 • 2.

  Sdílením na sociálních sítích

  Sociální sítě mají velkou sílu, i díky tomu, že propojují lidi s podobným pohledem na svět.
  Využijme toho. Sdílet a lajkovat je přece tak snadné!
  A nezapomeňte, že kromě Facebooku tu máme třeba i Instagram, Twitter nebo další menší sítě.

  Sdilet na Facebooku SDÍLET NA TWITTERU

 • 3.

  Osobním doporučením

  Ať se vám to líbí nebo ne, vaše osoba je stejně nejlepším garantem důvěryhodnosti i smyslu sbírky.
  Vysvětlete svým známým po mailu, proč sbírku děláte – i když vám to možná přijde staromódní, mail pořád dobře funguje.

  Poslat mailem

 • 4.

  Vlastním nápadem

  Nejlíp stejně fungují věci, které jsou neokoukané a míří přímo na komoru. Vymyslete vlastní a originální způsob, jak rozšířit povědomí o sbírce, které fandíte, mezi co nejvíce lidí!

Přispět na sbírku

Převodem na účet

Přispějete převodem na účet:

692 692 692 / 0800

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat