Sportovní klub vozíčkářů Praha

Sdružení se snaží do svých oddílů co nejdříve zapojovat osoby po úrazu či po události, která je upoutala na vozík a tím jim usnadnit jejich adaptaci na novou životní situaci a návrat k plnohodnotnému životu.

Poslání organizace:

Posláním SKV Praha je vytváření podmínek tělesně postiženým občanům ke sportovní činnosti, a to od rekreační po vrcholovou úroveň. Pořádáme sportovní a volnočasové akce, napomáháme k integraci vozíčkářů do společnosti, seznamujeme se sportem hendikepované lidi. Působíme v celé ČR.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat