ROSA - centrum pro ženy, z.s.

Nezisková organizace ROSA - centrum pro ženy, z.s. poskytuje pomoc obětem domácího násilí od roku 1993. ROSA se zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. Usilujeme o zlepšení systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem. Součástí pomoci je odborné specializované poradenství a komplexní pomoc pro oběti domácího násilí, mezi níž patří:

  • krizová intervence
  • sociálně-terapeutické poradenství
  • odhad rizik a bezpečnostní plán pro oběti 
  • poskytování utajeného azylového bydlení pro oběti domácího násilí a jejich děti
  • telefonická krizová pomoc pro všechny oběti domácího násilí

ROSA - centrum pro ženy, z.s. vydává publikace, školí, věnuje se prevenci na školách, poskytuje registrované vzdělávací kurzy.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat