Národní ústav pro autismus, z.ú.

Národní ústav pro autismus, z. ú. je největším poskytovatelem služeb pro lidi s autismem v České republice. Zkráceně si říkáme NAUTIS, což je nejen zkratka složená z písmen Národního ústavu pro autismus, ale i námořní simulátor – pomůcka, která má pomoci lodím na moři najít správný směr na své cestě. Stejně tak my si klademe jako své poslání nasměrovat lidi s autismem a všechny, kdo jim poskytují péči, správným směrem a podpořit je v bezpečné a klidné cestě ke spokojenému životu.

Poskytujeme sociální, zdravotní, psychologické a volnočasové služby. Nabízíme odborné poradenství jednotlivcům, rodinám i zařízením, která mají v péči klienty s autismem. Provozujeme celoroční pobytové zařízení pro osoby se souběhem autismu a chováním náročným na péči a v rámci včasné intervence se náš tým stará o rodiny s předškolními dětmi. Psychiatr a psychologové u nás dělají psychodiagnostiku a terapeuti vedou individuální a skupinové nácviky sociálních dovedností.

Jsme zřizovatelem speciálně pedagogického centra, mateřské školy pro děti s autismem a sociálního podniku – nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem. Realizujeme také programy podporovaného zaměstnávání. Nabízíme vzdělávací kurzy, pořádáme osvětové akce (celoroční kampaň Porozumět autismu, cena Aplaus atd.), odbornou konferenci a osvětové výstavy. Při NAUTIS působí divadelní soubor Dr.amAS, který se zaměřuje na autorskou tvorbu vycházející z příběhů členů souboru, kterými jsou převážně dospělí lidé s autismem.

Od června 2010 jsme stálým členem mezinárodní asociace neziskových organizací Autism-Europe se sídlem v Bruselu.

Sbírky organizace

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat