Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

Posláním organizace je
- zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností závažných onemocnění, zejména v oblasti uroonkologie a dalších urologických onemocnění,
- podpora spolupráce při zabezpečování potřebného množství a kvality léků a léčebných přípravků, speciálního zdravotnického materiálu a technických pomůcek,
- podpora rozvoje všech metod léčby závažných onemocnění, zejména uroonkologických a dalších urologických onemocnění,
- poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky,
- podpora vzdělávání a výzkumu v oblasti léčby závažných onemocnění, zejména uroonkologických a dalších urologických onemocnění,
- podpora informovanosti odborné a laické veřejnosti o různých aspektech prevence a léčby závažných onemocnění, zejména v urologii,
- podpora vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů, kongresů a dalších odborných setkání,
- podpora spolupráce s dalšími organizacemi obdobného zaměření v České republice,
- poskytování stipendií na odborné stáže, postgraduální vzdělávání, konference a semináře pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky,
- zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat