Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání prostřednictvím projektů Kroužky, Stipendium, Senioři komunikují, Řidičské průkazy, Nehoda mi změnila život a Jazykové kurzy v ČR a v zahraničí.

Nadační fond pomáhá především jednotlivcům, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní situaci.

Finanční prostředky, kterými nadační fond disponuje, jsou zaměřeny na veřejně prospěšné účely a slouží celé společnosti.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat