Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje rozvoj transplantací kostní dřeně a krvetvorných buněk v ČR a programy ke zlepšení péče a léčebných výsledků u nemocných s těžkými chorobami krve a zhoubnými nádory v České republice.
Grantové příspěvky směřuje v současné době do následujících oblastí:
•    rozvoj dárcovství kostní dřeně v ČR
•    programy na podporu nemocných po transplantaci a onkologické terapii
•    vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
•    investice do přístrojové techniky a vybavení specializovaných pracovišť
•    výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat