Mezi námi, o.p.s.

Když se potkávají generace, dějí se zázraky!

V Mezi námi, o.p.s. podporujeme setkávání lidí všech generací. Přejeme si, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí.

Obecně prospěšná společnost Mezi námi od roku 2013 šíří myšlenku mezigeneračního setkávání. Do našich projektů se má možnost zapojit zástupce jakékoliv generace, kterého naše aktivity osloví  a má chuť se přidat. Jsme připraveni jasně a rychle předat informace a zapojit ho do projektů. Vážíme si každého, kdo se k nám připojí a komu není propojování generací lhostejné.

Našemu týmu se společně podařilo dosáhnout ve spolupráci s pedagogy, aktivizačními pracovníky a dalšími podporovateli  propracovaný systém mezigeneračních setkávání. Spolupracujeme s více než 400 školskými a seniorskými zařízeními po celé ČR. Organizujeme pravidelná setkávání dětí a seniorů, společně tvoříme, zpíváme, čteme, sportujeme i tančíme - prostě si navzájem děláme radost.

Podporujeme také dobrovolnictví seniorů, založili jsme Klub pohádkových babiček a dědečků a naši dobrovolníci pravidelně každý týden čtou dětem ve školkách pohádky.

Účastníme se také evropských projektů a spolupracujeme s organizacemi podporujícími mezigenerační aktivity a aktivní stárnutí v rámci EU.

V roce 2023 jsme získali 1. místo v Cenách Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat