META, o.p.s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání

META, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. Zároveň nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Kromě přímé práce s cizinci a pedagogy se META svou činností snaží prosazovat a spoluvytvářet vzdělávací systém, který dokáže koncepčně a kontinuálně reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků a rozvíjet jejich potenciál. Jen v roce 2015 využilo služeb organizace celkem 613 cizinců, 109 cizinců se tady učilo česky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat