Matchingový fond

Nadace Partnerství ve spolupráci s Fórem dárců vyhlásila první výzvu pro podporu projektů z matchingového fondu Nadace Partnerství (dále jen MFNP). Cílem této výzvy je podpořit nestátní neziskové organizace v hledání nových či inovovaných způsobů financování svých aktivit prostřednictvím matchingové kampaně, tedy tak, že každý nově získaný finanční příspěvek bude nadací zdvojnásoben, a to až do celkové výše 100 tis. Kč na jeden projekt. Kampaň může být zaměřena na získání prostředků na realizaci konkrétního environmentálního projektu nebo na posílení organizační, personální a finanční kapacity organizace.

Základní podmínky:

  • alokovaná částka: 1,5 mil. Kč
  • částka na 1 projekt: 100 tis. Kč

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat