Jsme tady, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost (původně Občanské sdružení) vznikla z iniciativy a potřeb rodičů těžce zdravotně postižených dětí, které ukončily povinnou školní docházku a nemají se kde uplatnit.
Za tímto účelem bylo zřízeno aktivační centrum, kde budou moci klienti i nadále získávat vědomosti, schopnosti a návyky, které jim umožní zlepšit kvalitu jejich života. Získané finanční prostředky budou využity na personální a materiálně technické zajištění provozu a rozvoje Aktivačního centra - Jsme tady. 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat