Hospic svatého Lazara, z.s.

Hospic svatého Lazara v Plzni je specializované sociálně-zdravotnické zařízení s 28 lůžky, poskytující paliativní péči lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost. Pracovníci plzeňského hospice pečují o lidi v posledních týdnech a dnech jejich životů od roku 1998, letos si tedy připomínáme jubilejních 20 let fungování. Hospic svatého Lazara v Plzni proto patří již pevně do sítě služeb v plzeňském regionu. Spolupracuje s návaznými službami v oblasti domácí hospicové péče a poradenství v Plzni a okolí.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat