Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského - Domov Řepy

 

Domov sv. Karla Boromejského je nestátní nezisková organizace zřízená Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Domov byl založen v roce 1996 s cílem zajistit náročnou celodenní ošetřovatelskou péči o nemocné nesoběstačné seniory na lůžkovém oddělení. Kromě zdravotních služeb nabízí Domov i služby sociální (odlehčovací služby a denní stacionář).

Posláním Domova je péče o věkem pokročilé občany, jejichž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vede k převážné nebo úplné ztrátě jejich soběstačnosti a následné závislosti na trvalé pomoci druhé osoby.

V objektu Domova sídlí i Oddělení výkonu trestu Řepy (součást Vazební věznice Ruzyně), ve kterém jsou umístěny odsouzené ženy. Těmto ženám vytváří Domov pracovní příležitosti ve svém provozu (pomocné síly na stanicích, v kuchyni, v prádelně a v úklidu). Vybrané ženy mohou navštěvovat certifikovaný sanitářský kurs sv. Zdislavy, po jehož absolvování pracují jako sanitářky na lůžkové části. Tímto způsobem se Domov podílí na úspěšné resocializaci odsouzených žen, které se po opuštění výkonu trestu mohou zapojit do pracovního procesu ve zdravotnictví nebo sociálních službách.

Jedná se o ojedinělý projekt, který spojuje čtyři světy pod jednou střechou. Jsou to řádové sestry, věkem pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní zaměstnanci. Tyto světy se setkávají v prostorách Domova, aby společně vytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce.

Sbírky organizace

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat