Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Posláním Dětského klíče Šumperk je poskytování sociálních služeb (osobní asistence, odlehčovacích služeb a služby sociální rehabilitace) osobám s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým. Hlavním cílem Dětského klíče je zkvalitnění života dětí, dospívajících i dospělých osob s PAS a pomoci jim zapojit se do aktivit běžné populace, které jim jsou vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné. Poskytnout možnost odpočinku a regenerace sil rodičům, pečujícím celodenně o osobu s PAS.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat