Česká televize

Adventní koncerty České televize

  • Denní centrum Žirafa z Karlových Varů, poskytující komplexní odbornou pomoc klientům s poruchou autistického spektra v kombinaci se zdravotním a mentálním postižením.
  • Dětský hospic Dům pro Julii, který pomáhá dětem se závažným nebo nevyléčitelným onemocněním i jejich nejbližším.
  • Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, poskytující pomoc lidem s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra.
  • Pacientskou organizaci Parent Project, která sdružuje rodiny dětí s vzácnými nervosvalovými onemocněními, jimž zajišťuje komplexní péči a podmínky pro kvalitnější život

Koncerty uvidíte o adventních nedělích na ČT1 vždy od 17:30.

Děkujeme za Vaše dary a štědrost!

 

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat