Centrum Paraple, o.p.s.

CENTRUM PARAPLE je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Centrum Paraple svými službami již 29 let pomáhá lidem, kteří si následkem nemoci nebo úrazu poškodili míchu a jsou odkázáni při pohybu na vozík. Základní poskytovanou službou Centra Paraple je pobytová sociální rehabilitace. Cílem je podpořit klienty v samostatnosti a osobní nezávislosti nejen v denních činnostech, ale i v rozhodování o svém životě, a to bez ohledu na míru závislosti na pomoci jiných osob. Ke spolupráci jsou přizváni i lidé z blízkého okolí klienta, zejména rodina či pečující osoby. Sociální rehabilitaci i další doplňkové služby zajišťuje multidisciplinární tým odborníků (sociální pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut, pohybový terapeut, psychoterapeut, ošetřovatel/osobní asistent, zdravotní sestra). Kromě třítýdenních sociálně rehabilitačních pobytů nabízí Centrum Paraple ambulantní fyzioterapii či cvičení, půjčovnu sportovních a kompenzačních pomůcek, servis vozíků a další doplňkové služby. Více informací na www.paraple.cz.

Sbírky organizace

FortyONE 2018

FortyONE 2018
Centrum Paraple, o.p.s.
  • Cílová částka 50 000
  • Vybráno 0
  • Zbývá Již ukončeno

FortyONE 2018

FortyONE 2018
Centrum Paraple, o.p.s.
  • Cílová částka 50 000
  • Vybráno 0
  • Zbývá Již ukončeno

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat