"ANO, ANO"

Naše Nezisková organizace se zabývá podporou sociálně a tělesně handicapovaných dětí a mládeže. Naše projekty se věnují dětem a mladým lidem, jež prožívají nelehké životní situace, a vždy se snažíme pomoci.

 

Ve prospěch "ANO, ANO"  a jeho Projektů  “Sport pomáhá" a "Sen” je podle ustanovení par. 4 odst. 1  zákona 4. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) ve znění pozdějších předpisů vyhlášena  veřejná sbírka osvědčená pod  S-MHMP/1828236/2014, číslo jednací 105880/2015 dne 22.1.2015.

 

Podle výše uvedeného osvědčení lze zasílat příspěvky na zvláštní bankovní účet č. 2700713318/2010

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat