Nová zkušebna pro Dr.amAS

Divadelní soubor Dr.amAS funguje při Národním ústavu pro autismus již sedmým rokem. Jeho členy jsou především dospělí lidé s poruchou autistického spektra, jejichž autentické životní zkušenosti se odrážejí v inscenacích. Divák tak má při sledování představení jedinečnou možnost nahlédnout do prožívání a…