Na pomoc ukrajinským spolupracovníkům

Pomoc zaměstnancům Nemocnice Na Homolce ukrajinského původu a jejich rodinám a blízkým, kteří uprchli z válkou zasažené Ukrajiny, s výdaji na bydlení, zařízení domácností, vzdělávání, léky a zdravotnické pomůcky, na účast dětí v zájmových kroužcích, na pořízení věcí, souvisejících se školní docházkou, na…