Včelka dětem

Podporujeme přirozený vývoj dítěte a jeho přípravu na vstup do MŠ či ZŠ, tam kde kompetence jeho rodičů chybí nebo děti nedochází z různých důvodů do MŠ. Pracujeme s dětmi od 3 let věku ze sociálně slabého nepodnětného prostředí. Kontaktujeme rodiče dětí ze sociálně slabého nepodnětného prostředí, které…