Pomoc dětem a mladým lidem s postižením

Projekt DMS PROJEDLICKU je již od roku 2008 významnou součástí veřejné sbírky NJU, prostřednictvím které shromažďuje finanční prostředky určené žákům a klientům JÚŠ a organizacím poskytujícím služby dětem a mladým lidem s postižením na úžemí celé ČR.