Sbírka pro hluchoslepé Červenobílé dny

Sbírka Červenobílé dny je dlouhodobý projekt sdružení LORM - Společnosti pro hluchoslepé z.s. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem se souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně - tzv. hluchoslepotou. Díky sbírce…

Darovat