P-centrum, spolek

Váš dar pomůže vyřešit problémy lidí kolem nás v tíživých životních situacích. Jedná o pomoc při nezvládané výchově dítěte, šikaně ve škole, závislost v rodině, nebo při přechodu z léčebny do normálního života v doléčovacím programu.

Darovat