Multidisciplinární péče o lidi postižené svalovou…

Cílem naší organizace je poskytovat informace o svalové dystrofii jak stávajícím členům, tak i nově příchozím. Sledovat světový výzkum a nové postupy v péči a zveřejňovat tyto poznatky prostřednictvím časopisu Zpravodaj AMD, webových stránek,…

Darovat