Digitální restaurování filmu - Obchod na Korze

Projekt Digitální restaurování filmu – Obchod na Korze je jednoletý projekt Nadace české bijáky, na který může veřejnost přispívat již nyní. Prostřednictvím tohoto projektu se podaří digitálně zrestaurovat film Obchod na Korze, a tím jej uchovat…

Darovat