Nákup kompenzačních pomůcek

Cílem projektu je získat prostředky na nákup kompenzačních pomůcek pro klienty odlehčovací služby Dotek, o.p.s. a také pro klienty, kteří si kompenzační pomůcky půjčují do domácnosti, kde o ně pečuje rodina.

Darovat