Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Cílem projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách je zkvalitnění života osob s postižením pomocí speciálně vycvičených psů. Asistenční psi zvyšují soběstačnost a samostatnost lidí s těžkým zdravotním postižením.

Darovat