KLIKA pro HANDICAP

Účelem projektu Klika pro Handicap je získání finančních prostředků k zajištění sociálních a návazných služeb, které sdružení poskytuje cca 80 uživatelům; a dále k zajištění zájmových a aktivizačních programů pro dalších 90 osob. V…