Aby mohly děti na Ukrajině chodit do školy

Na Ukrajině se ve vybraných oblastech Člověk v tísni soustředí na opravy válkou poškozených školních budov. Opravuje budovy samotné, ale také je vybavuje nábytkem, lavicemi, židlemi nebo lékárničkami.  Zaměřuje se i na budování krytů ve školách, aby mohla být zachována výuka. Po zaznění poplachu se totiž…