Živý dům Teplice

Podpořte proměnu staré ruiny v Živý dům. Vytvoříte tím bezpečné zázemí pro děti, mládež i rodiny: doučování, kroužky, nízkoprahový klub pro mládež, poradenství, sociální pomoc.