Obnova a doplnění táborového vybavení STČ

Cílem aktivity je nezbytná obnova táborového vybavení STČ, které je již za hranicí své životnosti. Jedná se převážně o výměnu neskladných lavic a židlí, které STČ obdrželo darem po vyřazení ze základní školy, nahrazení zastaralých bavlněných campingových stanů, natření stanových podsad, doplnění značně…