Denně plné bříško

Díky tvé podpoře dostávají děti ve 23 nejchudších zemích světa každý školní den jedno teplé jídlo a často je to jejich jediné jídlo za den. Díky tomu děti netrpí hladem a současně jsou přitahované do školy, kde se mohou lépe připravit na život a být tak v dospělosti soběstačné.  Pomáháme v sirotčincích,…