činnost spolku

Realizujeme převážně výchovné programy do škol na podporu dobrého chování. V době corona krize jsme ztratili všechny zakázky a zdroj příjmu. Mohli jsme však vytvořit webináře pro veřejnost. Veškeré vzdělávání se přesouvá na internet on line. Potřebujeme nakoupit novou pc techniku pro tuto činnost a žádáme o…