Polohovací postele pro dlouhodobě ležící pacienty

Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích je nestátní nezisková organizace - zdravotnické zařízení a poskytovatel sociálních služeb. Během roku se při kapacitě 92 lůžek postará o téměř 400 nemocných seniorů, kterým zabezpečí čtyřiadvacetihodinovou ošetřovatelskou péči včetně péče rahabilitační.…