Robotická ruka

  Robotická ruka je , zařízení pro rehabilitaci ruky a prstů, je moderní zařízení pro rehabilitaci rukou pacientů s neurologickými nebo post-traumatickými poškozeními.   Zařízení umožňuje efektivní, intenzivní, časnou a stimulující neuro-motorickou terapii.   Vlastní cvičení probíhá dle 3D animace zobrazené…