Festiválek Všemi Vjemy - U Tří Veverek Hradec Král

Odpoledne plné workshopů a dílen pro děti (rukodělné činnosti, Montessori dílny, dětská truhlárna,...), doplněné pódiem, na kterém účinkují divadelníci a kapely. Na akci se lesní klub prezentuje nabídkou činností, ale i prodejem drobných rukodělných výrobků dětí a jejich maminek. Vaše příspěvky budou použity…