Strom svobody - lípa 1968

Strom svobody - lípa byla na Židovském náměstí vysazena v roce 1968. Bližší informace k této události nejsou v kronice zaznamenány.