Práce jako součást života

Co pro vás znamená práce? Možnost postarat se o sebe a svou rodinu. Pocit, že dělám něco pro společnost. Přátele a nové dovednosti. Chceme, aby nemoc nebo postižení nebyly pro lidi se zdravotním znevýhodněním překážkou pracovat. Aby mohl každý podle svých možností chodit do práce. Proto v Diakonii ve…