Stromy svobody 1918–2018

S vaší pomocí chceme najít příběhy 1918 Stromů svobody, odborně ošetřit alespoň 100 z nich a při oslavách 100. výročí vzniku Československa vysadit symbolických 2018 nových Stromů svobody.