Pomozte Ukrajině

Český červený kříž podporuje již od počátku ozbrojeného konfliktu pomocné aktivity ve prospěch jeho obětí přímo v terénu. Pomoc se dostává přímo k potřebným a je tak naplněna zásada, že utrpení je třeba mírnit přímo v místě jeho vzniku.