Pomáháme jim přežít

 

POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT

Pražská zoo není jen chovatelskou a vzdělávací institucí, ale také se intenzivně věnuje ochraně ohrožených druhů zvířat přímo v jejich domovině. Pomáhejte jim přežít spolu s námi!

Podobně jako jiné moderní zoologické zahra¬dy pokládáme ochranu ohrožených druhů za svůj prvořadý úkol. Přispíváme k ní jak tím, že vzácné druhy úspěšně rozmnožujeme, tak i tím, že některé z nich chráníme v místě jejich přirozeného výskytu, a v neposlední řadě rovněž svou vzdělávací a osvětovou činností. V mnoha ochranářských projektech se přitom všechny přístupy kombinují a zvířata odchovaná v Zoo Praha se vracejí do volné přírody, kde se jim nadále snažíme pomáhat mimo jiné i tím, že na jejich stranu získáváme prostřednictvím osvěty místní obyvatele.

Projekt Návrat divokých koní, jehož nejviditelnější součástí jsou každoroční převozy koní Převalského z pražské zoo zpět do mongolských stepí, kde byli v minulosti vyhubeni, stejně jako projekt Toulavý autobus, v jehož rámci se zasazujeme o ochranu goril, pralesních slonů a dalších zvířat ve střední Africe, vstoupily do mezinárodního povědomí. Tyto projekty však zdaleka nejsou jediné. Zoo Praha pomáhá přežít celé řadě dalších druhů, od kriticky ohrožených krokodýlů gaviálů v Indii, přes supy mrchožravé a orlosupy bradaté v evropských horách, až po kriticky ohrožené užovky podplamaté nebo sysly obecné v pražské Troji.

Žádný z našich projektů by přitom nebyl myslitelný bez přízně, již pražské zoo projevuje její zřizovatel a nejširší veřejnost. Právě díky prostředkům získaným od lidí, kterým není osud ohrožených druhů zvířat lhostejný, můžeme alespoň malým dílem přispět k tomu, aby si naše planeta zachovala nesmírnou pestrost života.

Přidejte se k nám!

 • Kateřina S.
  334 Kč
 • Denisa
 • Jana Hašlová
  100 Kč
Pro přidání komentáře se prosím přihlašte nebo registrujte

Zoologická zahrada hl. m. Prahy


Zoologické zahrady dnes působí ve světě, v němž je stále více ohrožována druhová pestrost přirozených ekosystémů neboli biodiverzita. Jsou to právě tyto instituce, které mají možnost postihnout celý rejstřík ochranářských aktivit, od výzkumu přes ochranu ex-situ (včetně chovu ohrožených druhů a výchovné činnosti) po účast na projektech in-situ přímo v terénu.

Výchova a vzdělávání
Každým rokem přichází do zoologických zahrad na celém světě více než 600 milionů návštěvníků nejrůznějšího věku i zájmů. V pražské zoo se během posledních tří let počet návštěvníků zdvojnásobil na více než 1,2 milionu osob ročně. Je to velká výzva i závazek.
Zoologická zahrada tak ovlivňuje svými výchovnými a vzdělávacími aktivitami širokou veřejnost i zájmové skupiny. Je schopna díky neocenitelnému potenciálu živých zvířat působit u návštěvníků na jejich názory, postoje, vytváření hodnot a chování.

Chov zvířat
Pražská zoo jako moderní instituce svého druhu vytváří pro chované živočichy co nejoptimálnější podmínky, a to jak koncepcí a ztvárněním výběhů i ubikací, tak sestavováním jedno- či vícedruhových skupin. Návštěvníci si tak mohou vytvořit představu o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí, zvířata pak mají příležitost rozvinout co nejširší rejstřík přirozeného chování.

Ochrana ex-situ
Zoo Praha se dlouhodobě podílí na ochraně živočichů ex-situ. Vytváří pojistné chovné skupiny u druhů, které jsou v přírodě bezprostředně ohrožené, nicméně u kterých již probíhají snahy o zpětný návrat nebo je lze očekávat.

Ochrana in-situ
Stále výrazněji se pražská zoo podílí na projektech in-situ, jejichž cílem je ochrana živočichů přímo v místě jejich výskytu. Jedná se o zapojení do reintrodukcí ohrožených druhů do rezervací i volné přírody nebo o metodickou a materiální pomoc v těchto oblastech.
Programy se týkají mimo jiné koně Převalského, gorily nížinné, adaxe, ibise skalního, zubra, čápa černého, orlosupa bradatého, supa hnědého, užovky podplamaté, sysla obecného, kvakoše nočního, puštíka bělavého, sovy pálené a sýčka obecného.

Poslat e-mailem

Vložit do stránky

Spojenectví není možné pro tuto Sbírku

Omlouváme, Spojenectví není možné pro tuto Sbírku, vyberte jinou sbírku pro vytvoření spojenectví, přejděte na stránku Spojenectví

Jak ještě mohu pomoci

 • 1.

  Sbírkovým spojenectvím

  Vzal vás některý projekt za srdce tolik, že s ním chcete spojit své jméno?
  Staňte se jeho spojencem! Seznamte s ním své přátele, udělejte mu kampaň podle vlastních představ!

  Chci se stát spojencem
 • 2.

  Sdílením na sociálních sítích

  Sociální sítě mají velkou sílu, i díky tomu, že propojují lidi s podobným pohledem na svět.
  Využijme toho. Sdílet a lajkovat je přece tak snadné!
  A nezapomeňte, že kromě Facebooku tu máme třeba i Instagram, Twitter nebo další menší sítě.

  Sdilet na Facebooku SDÍLET NA TWITTERU

 • 3.

  Osobním doporučením

  Ať se vám to líbí nebo ne, vaše osoba je stejně nejlepším garantem důvěryhodnosti i smyslu sbírky.
  Vysvětlete svým známým po mailu, proč sbírku děláte – i když vám to možná přijde staromódní, mail pořád dobře funguje.

  Poslat mailem

 • 4.

  Vlastním nápadem

  Nejlíp stejně fungují věci, které jsou neokoukané a míří přímo na komoru. Vymyslete vlastní a originální způsob, jak rozšířit povědomí o sbírce, které fandíte, mezi co nejvíce lidí!

Přispět na sbírku

Převodem na účet

Přispějete převodem na účet:

43-6804660247/0100

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat