Modrý klíč otevírá dveře lidem s mentálním postižením

 

Modrý klíč o.p.s. je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Je nástupnickou organizací navazující na více než dvacetiletou historii poskytovatele sociálních služeb Škola SPMP Modrý klíč.

Modrý klíč v roce 2015 poskytuje zázemí komplexní péče pro 115 uživatelů.
Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem je dále zpřístupněno vzdělávání na úrovni základní školy speciální a mateřské školy speciální. Pro starší uživatele služeb je denní program realizován formou předprofesní přípravy denního a týdenního stacionáře a v pracovních dílnách, kde se seznamují se zpracováním různého materiálu jako např. keramická hlína, textil, dřevo, kov nebo s činnostmi rozvíjejícími samostatnost a v budoucnu i možnost pracovního uplatnění jako např. úklid, pomocné práce v kuchyni, v zahradnictví apod.

Modrý klíč se zaměřuje na pomoc uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením a uživatelům s problémovým chováním, jež je způsobeno jejich omezenou sociální adaptabilitou pro specifické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, předvídavosti apod. Rozsah hloubky postižení uživatelů služeb Modrého klíče je v pásmu od hlubokého stupně mentálního postižení po střední formy v kombinaci s tělesným, smyslovým či duševním postižením, popřípadě autismem či podobným vývojovým postižením. Jedna třetina uživatelů služby je postižena epilepsií. Modrý klíč se zabývá hledáním a rozvíjením nových terapeutických, výchovně vzdělávacích a sociálně podpůrných metod pomoci těmto lidem žít obyčejný život.
POMÁHAT MŮŽETE I VY!

Cíle projektu
1. Dostupnost a rozvoj nabízených aktivit sociálních služeb pro cílovou skupinu dětí i dospělých osob s mentálním postižením (programy výchovné, vzdělávací, aktivizační, pracovní, zájmové a další aktivity podporující sociální začleňování osob cílové skupiny do společnosti).
2. Poskytnout rodinám šanci být s postiženým členem rodiny co možná nejdéle v kontaktu a být jim průvodcem v řešení jejich náročných situací.
3. Umožnit osobám s mentálním postižením plnohodnotný život a umožnit jim pozitivní vývoj.
4. Zabezpečit podporu pracovníkům v sociálních službách (systém celoživotního vzdělávání, supervize, psychohygiena, předcházení syndromu vyhoření).

V tento moment nejsou žádní přispěvatelé, buďte první kdo přispěje.
Pro přidání komentáře se prosím přihlašte nebo registrujte

Modrý klíč, o.p.s.


Posláním organizace je podpora dětí i dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením v rozvíjení jejich schopností, dovedností a samostatnosti při začleňování do společnosti.
Organizace poskytuje registrované sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací služby pro výše uvedenou cílovou skupinu. V projektu je také řešeno vzdělávání na úrovni základní školy speciální a mateřské školy speciální a pracovní uplatnění pro pozice chráněných pracovních míst.

Poslat e-mailem

Vložit do stránky

Spojenectví není možné pro tuto Sbírku

Omlouváme, Spojenectví není možné pro tuto Sbírku, vyberte jinou sbírku pro vytvoření spojenectví, přejděte na stránku Spojenectví

Jak ještě mohu pomoci

 • 1.

  Sbírkovým spojenectvím

  Vzal vás některý projekt za srdce tolik, že s ním chcete spojit své jméno?
  Staňte se jeho spojencem! Seznamte s ním své přátele, udělejte mu kampaň podle vlastních představ!

  Chci se stát spojencem
 • 2.

  Sdílením na sociálních sítích

  Sociální sítě mají velkou sílu, i díky tomu, že propojují lidi s podobným pohledem na svět.
  Využijme toho. Sdílet a lajkovat je přece tak snadné!
  A nezapomeňte, že kromě Facebooku tu máme třeba i Instagram, Twitter nebo další menší sítě.

  Sdilet na Facebooku SDÍLET NA TWITTERU

 • 3.

  Osobním doporučením

  Ať se vám to líbí nebo ne, vaše osoba je stejně nejlepším garantem důvěryhodnosti i smyslu sbírky.
  Vysvětlete svým známým po mailu, proč sbírku děláte – i když vám to možná přijde staromódní, mail pořád dobře funguje.

  Poslat mailem

 • 4.

  Vlastním nápadem

  Nejlíp stejně fungují věci, které jsou neokoukané a míří přímo na komoru. Vymyslete vlastní a originální způsob, jak rozšířit povědomí o sbírce, které fandíte, mezi co nejvíce lidí!

Přispět na sbírku

Převodem na účet

Přispějete převodem na účet:

96409379/0800

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat