Adventní podpora veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!" Nadace Euronisa

 • Cílová částka 30 000
 • Vybráno 6 100
 • Přispělo 8 dárců
 • Zbývá Již ukončeno

 

Již 17. ročník veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!" pořádá Nadace Euronisa. Můžete se zapojit v 11 městech na severu Čech, nebo se můžete zapojit touto formou. ČSOB sbírku také podpoří a to ve stejné částce, jako vybereme my.

Prosím, podpořte tuto regionální sbírku, děkuji.

Prostředky půjdou na podporu těchto vybraných neziskových organizací a projektů:

1

Liberec

Maják

Klima třídy

Program je nabízen školám a je využíván především pro učení se spolupráce a soudržnosti, snaží se narovnávat vztahy v kolektivu. Program Klima třídy pomáhá třídám nejen prohlubovat spolupráci, ale řešit vzniklé situace a diskutovat o problémech, které mezi sebou mají.

2

Liberec

Hospic sv. Zdislavy

Cítit se i v hospici jako doma

Cílem projektu je dosažení nevyšší možné kvality života našich klientů v lůžkovém hospici. Aby byla zachována co nejvyšší úroveň péče a komfortu na lůžku, lůžkoviny jsou měněny 3 x týdně a v případě nečekaných komplikací i několikrát za den. Náklady na prádelnu hradíme hlavně z neúčelových financí získaných od našich dárců (výjimkou jsou prostředky z MPSV). Bohužel to nebývá lákavé téma do grantových řízení. Ale pacienti nepotřebují další polohovací postel nebo matraci. Potřebují laskavou péči a cítit se v hospici jako doma. Děkujeme za Vaší podporu!

3

Jablonec n. N.

Občanské sdružení SVÍTÁNÍ

Koně pomáhají dětem - hiporehabilitace pro děti se zdravotním znevýhodněním

Projekt je zaměřen na realizaci celoročních pravidelných služeb hiporehabilitace v regionu Liberecka a Jablonecka. Hiporehabilitace jako rehabilitační metoda účinně přispívá k rozvoji pohybových a mentálních schopností a sociálních dovedností dětí a mládeže se zdravotním znevýhodněním. Projekt navazuje na předchozí činnost a je součástí dlouhodobého zajištění těchto služeb. Pro jejich realizaci má Svítání, z.s. tým lidí s odpovídajícím vzděláním a dlouholetými zkušenostmi v oboru a především kvalitně připravené koně. Ve spolupráci s pronajímatelem jízdárny máme vytvořené bezpečné provozní podmínky.

4

Česká Lípa

Farní charita Česká Lípa

Sociální automobil

Sociální automobil je velmi prestižním projektem, jediným tohoto typu v okrese Česká Lípa. Má vysokou vytíženost, každý školní den sváží až 23 zdravotně hendikepovaných dětí do školy a po vyučování zpět domů. Na předem určeném místě předá rodič dítě pracovníkovi charity, který jej doveze do školy a předá odpovědnému pracovníkovi. Projekt zvyšuje možnosti zaměstnanosti rodičů, zlepšuje samostatnost dětí, utužuje sociální vztahy tím, že snižuje sociální izolaci zdravotně hendikepovaných dětí.

5

Turnov

Centrum pro rodinu NÁRUČ

Nový hrací prvek na dětské hřiště a jeho nutná oprava

Obnova a doplnění prvků na hřišti, které je primárně určeno pro dětí 1- 6 let. V rámci projektu dojde dle výše získaných finančních prostředků k: nákupu a instalaci nového herního prvku, doplnění stávajícího herního prvku pískoviště o pevnou stříšku a opravu oplocení hřiště.

6

Rumburk

Oblastní charita Rumburk

Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Z projektu bude zakoupen nový PC (notebook), který organizace potřebuje k využití interaktivní tabule. Interaktivní tabuli organizace zakoupila za fin. pomoci Nadace Euronisa v r. 2019, bohužel stávající PC je zastaralý a není možné ho využít k provozu s novým zařízením. Rovněž je třeba zakoupit hliníkovou roletu, která bude sloužit k zabezpečení tabule v době, kdy není používána a zvýší se tak její doba užívání. Díky této podpoře bude moci organizace poskytnout podmínky k samo vzdělávání nejen klientům ze základních i středních škol, ale i dospělým a to nejen v oblasti prevence negativních jevů. Současně mohou být podmínky využívány i v rámci trávení volného času klientů.

7

Nový Bor

Rodina v centru

Projekt na podporu dětí a mládeže ze sociálně nepodnětného prostředí Novoborska

Turnaje Fotbálkové ligy vedou ke zvýšení motivace dětí a mládeže pracovat na sobě sama. Musí pravidelně trénovat, dodržovat stanovená pravidla, učí se spolupracovat v rámci týmu a dodržovat základy slušného chování a disciplíny. Leckdy poprvé v životě zažívají úspěch vybojovaný vlastním úsilím. Ve stolním fotbálku spolu soutěží klienti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z celého Libereckého kraje, soutěž organizuje NZDM Vafle. Turnaje jsou vedeny externími rozhodčími, kteří znají oficiální pravidla.

8

Tanvald

Mateřské a dětské centrum MAJÁK

Hladký skluz

V prostorách MDC Maják se nachází terapeutický bazének s míčky, který je velmi hojně využívaný pro svůj terapeutický účinek jak dětmi, tak i dospělými. Často bourá mosty v komunikaci mezi lidmi. Do tohoto bazénku je svedena stará, opravovaná, lepená dětská klouzačka, jejíž životnost je u konce. Neumíme si to u nás bez klouzačky vůbec představit. Klienti by bez ní byli nešťastní. Akutně potřebujeme novou. Zakoupením dětské klouzačky do centra bude podpořena kvalita našich služeb, bude dotvořeno příjemné prostředí pro klienty.

9

Frýdlant

Domov Raspenava (terapeutická dílna)

Kavárna Domov - pracovní příležitost a terapie pro lidi s handicapem

Cílem tréninkové kavárny je, aby se lidé s handicapem naučili novým činnostem, naučili se komunikovat s lidmi a postupně se tak začlenili do většinové společnosti. Kavárna Domov přibližuje svět lidí s postižením veřejnosti a ukazuje, že i lidé s handicapem mohou být úspěšní a užiteční. Nedílnou součástí Kavárny je kávovar, který se naučila.

10

Hrádek n. N.

Jb Hrádek nad Nisou

Podpora rodin a mládeže

Projekt se dlouhodobě zaměřuje na sociální a osobnostní rozvoj mládeže z různého sociálního prostředí a prevenci manželských a rodinných krizí. Cílem projektu je prevence rizikového jednání mládeže, rozvoj jejich pracovních a sociálních dovedností, pomoc rodinám v krizi a těmto krizím předcházet. Pro mládež k tomu využíváme prožitkové aktivity, pobytové akce a osobní práci s jedincem pod vedením sociálních a pedagogických pracovníků. Rodinám nabízíme besedy, semináře kurzy, rodinné a manželské poradenství. Díky dlouhodobé činnosti s jedincem a aktivnímu přístupu jednotlivců jsou patrné změny.

11

Varnsdorf

Rodinné a mateřské centrum Jonáš

Jonáš trochu jinak.

Rodinné a mateřské centrum Jonáš nabízí pestrý dopolední program, který připravuje zkušená paní učitelka. U nás si můžete s dětmi zacvičit, naučit se nové říkanky a také zazpívat. Snažíme se v dětech vzbudit cit pro zpěv a hudbu zejména hrou na různé hudební nástroje s ohledem na věk dítěte. Podporujeme kreativitu v oblasti malování a tvoření Pořádáme besídky, karnevaly a výtvarné dílny.
Vzdělávací pomůcky pro rozvoj malých dětí. Rozvíjení znalostí pomocí věcí, které si sami hmatem, zvukem osahají čí zvukem spojí s věcí. Například: dřevěné kostky (tvary, barvy, velikosti) puzzle mapa, zvířata, tvary, barvy, cviční s hodinami, pomůcky se zvuky zvířat, dopravních prostředků, tabulka zapnout knoflík, zavázat tkaničku-motorika rukou....

12

Semily

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, z.s.

23. ročník festivalu Patříme k sobě

Festival přivádí do Semil 250-300 handicapovaných amatérských umělců z pěti krajů ČR. Jejich pódiová vystoupení na osmi koncertech shlédnou žáci škol regionu i zájemci z řad veřejnosti. Během čtyř festivalových dnů připravujeme pro účastníky doprovodný program - diskotéka, filmové představení, bowling, Bozkovské jeskyně, návštěva muzea, výstavy nebo zámku. Předpokládané náklady se pohybují v rozmezí 20-30 tisíc korun. Cílem projektu je zprostředkovat široké veřejnosti zkušenost, že handicapovaní mají co nabídnout většinové společnosti a že obě strany se od sebe mají co učit.

 • Pavla G.
  300 Kč
 • Dana Stránská
  1 000 Kč
Pro přidání komentáře se prosím přihlašte nebo registrujte

Nadace EURONISA

www.euronisa.cz

Nadaci EURONISA založil v roce 1995 Sbor Jednoty bratrské v Liberci s cílem pomoci řešit závažné společenské problémy v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. Podporou projektu a činností místních organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti:
• zlepšuje život tělesně a mentálně postiženým,
• pomáhá starým, nemocným a opuštěným lidem,
• napomáhá rozvoji místních komunit a vzájemné mezilidské péci,
• podporuje prevenci sociálně patologických jevu.
Za tímto účelem Nadace EURONISA dlouhodobě spolupracuje s místními organizacemi zaměřujícími se na řešení těchto problémů. Do roku 20119 rozdělila granty v celkové hodnotě téměř 36 mil. Kč.

Poslat e-mailem

Vložit do stránky

Spojenectví není možné pro tuto Sbírku

Omlouváme, Spojenectví není možné pro tuto Sbírku, vyberte jinou sbírku pro vytvoření spojenectví, přejděte na stránku Spojenectví

Jak ještě mohu pomoci

 • 1.

  Sbírkovým spojenectvím

  Vzal vás některý projekt za srdce tolik, že s ním chcete spojit své jméno?
  Staňte se jeho spojencem! Seznamte s ním své přátele, udělejte mu kampaň podle vlastních představ!

  Chci se stát spojencem
 • 2.

  Sdílením na sociálních sítích

  Sociální sítě mají velkou sílu, i díky tomu, že propojují lidi s podobným pohledem na svět.
  Využijme toho. Sdílet a lajkovat je přece tak snadné!
  A nezapomeňte, že kromě Facebooku tu máme třeba i Instagram, Twitter nebo další menší sítě.

  Sdilet na Facebooku SDÍLET NA TWITTERU

 • 3.

  Osobním doporučením

  Ať se vám to líbí nebo ne, vaše osoba je stejně nejlepším garantem důvěryhodnosti i smyslu sbírky.
  Vysvětlete svým známým po mailu, proč sbírku děláte – i když vám to možná přijde staromódní, mail pořád dobře funguje.

  Poslat mailem

 • 4.

  Vlastním nápadem

  Nejlíp stejně fungují věci, které jsou neokoukané a míří přímo na komoru. Vymyslete vlastní a originální způsob, jak rozšířit povědomí o sbírce, které fandíte, mezi co nejvíce lidí!

Přispět na sbírku

Převodem na účet

Přispějete převodem na účet:

705705705/2700

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat