Zoologická zahrada Jihlava

Posláním Zoologické zahrady Jihlava je chov, rozmnožování a prezentace živočichů a rostlin, jež umožňují vytvářet ucelené expozice fauny a flóry v návaznosti na ekologii, uchování a ochranu přírody. Zoologická zahrada Jihlava zajišťuje výkon činností související s péčí o chované živočichy a péčí o přírodní areál, v němž vytváří vhodné prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělání veřejnosti.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat