z.s. InternetPoradna.cz

Posláním organizace je za pomoci moderních informačních technologií přispívat k sociálnímu začleňování, vzdělávání a zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci, včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti.

Organizace má tři registrované sociální služby - službu sociální rehabilitace Restart, službu odborné sociální poradenství a službu telefonickou krizovou pomoc.

Posláním služby sociální rehabilitace Restart je podporovat dospělé osoby se zdravotním postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto lidi vedeme k samostatnému a zodpovědnému zvládání běžných životních situací, a to formou ambulantní i terénní.

Posláním služby Poradna je poskytovat odborné sociální poradenství osobám starším 18-ti let se zdravotním znevýhodněním, seniorům a osobám o ně pečujícím. Podporujeme je při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby ji co nejsamostatněji zvládly vyřešit a mohly se ve svém životě co nejvíce společensky uplatnit. Služba je poskytována formou ambulantní i terénní.

Prostřednictvím telefonické krizové pomoci poskytujeme podporu lidem v krizových situacích.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat