Vodní záchranná služba ČČK, z.s.

Posláním VZS ČČK je organizování a provádění preventivní a záchranné činnosti a poskytování první pomoci na bazénech, koupalištích, vodních plochách a tocích a v jejich bezprostřední blízkosti při sportovní a rekreační činnosti, v případech živelných katastrof a obecného ohrožení s cílem zabránit vážným úrazům, utonutím a ztrátám na materiálních hodnotách.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat