Vítej... o.p.s.

Vítej... o.p.s. poskytuje v nepřetržitém režimu (24/7) chráněné bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra a odlehčovací služby pro rodiny osob s autismem. Uživateli služeb jsou zpravidla lidé plně závislí na péči třetí osoby (tedy IV. stupeň závislosti). Ve středočeské obci Hřebeč provozujeme komunitní centrum, které bylo záměrně budované jako malé, rodinného typu. Věříme, že jedině tak lze uživatelům služeb zajistit skutečně individuální přístup plně odpovídající potřebám autistického postižení. Ve své péči zohledňujeme specifika autistického postižení a zároveň individuální potřeby každého uživatele služby. Dbáme na to, aby uživatelé služeb nejen udržovali stávající úroveň svých schopností a dovedností, ale aby je díky cílené podpoře mohli nadále rozvíjet a prohlubovat. Uživatelé služeb ve Vítej... nalezli svůj domov. Tedy místo, kde se cítí v bezpečí a kde mohou trvale žít. Pozn. k souborům: finanční zpráva je součástí výroční zprávy.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat