TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Naším posláním je ochrana lokality Trojmezí, kde se nachází Přírodní park Hostivař – Záběhlice a Přírodní památka Meandry Botiče. Hlavním cílem je přispět k zachování a rozvoji rekreační funkčnosti lokality za podmínek respektování jejího přírodního charakteru.

Naše činnost je postavena na třech základních pilířích:
•    Praktická ochrana přírody
•    Environmentální výchova v přímé vazbě na Trojmezí  
•    Právní ochrana Trojmezí ve smyslu veřejného zájmu a prostoru

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat