Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Našim cílem je podpora všech forem zdraví s nejvyšším důrazem na zdraví duševní. Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. si klade za cíl podporovat destigmatizaci osob s handicapem různými formami, například propojováním aktivit pro osoby handicapované a pro osoby zdravé. Dalším cílem je pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce pro veřejnost, dále pak volnočasové aktivity pro veřejnost. Současně můžeme vykonávat prevenci sociálně patologických jevů.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat