Svoboda zvířat Plzeň

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Svoji činnost zahájila v roce 1994.

SZ se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ souhlasí. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného úžitku pro člověka. Celá činonost SZ je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

Mezi úspěchy SZ patří:

  • prosazení zákazu testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech v ČR
  • pomohla nahradit některé pitvy a pokusy na zvířetech ve výuce na několika školách a fakultách
  • aktivně se zasadila o prosazení zákazu dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin do EU
  • bylo odučeno více než 1300 programů pro základní i střední školy
  • spoluprosazení konce kožešinových farem v Čr
  • více se dočtete na www.svobodazvirat.cz

Největším úspěchem, který však v této obasti SZ vnímá, je posun postojů veřejnosti ve vnímání zvířat jako cítících bytostí.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat